Обадете ни се на:
тел: 058602495
 
 
 
 
 

История

           На 08.09.1979г. весел детски смях и песни огласят двора на новопостроената детска градина в ж.к.”Дружба”, гр.Добрич. От четирите краища на комплекса жизнерадостни пристигат, придружени от родителите си малките палавници.

            Детската градина е с капацитет 132 деца, а я посещават 180, разпределени в шест групи и обслужвани от 13 учители и 11 човека непедагогически персонал. Директор на детската градина е г-жа Мария Георгиева.

            През месец октомври 1979 година детската градина е определена за базова по експериментиране на „Програма за подготовка на 6 годишни деца за първи клас” с базови учителки Д. Маринова и М.Димитрова.

            През 1981г. ЦДГ№25 става базова към Министерството на народната просвета, а също и към ИДНУ „Т.Киркова”. Базовата работа продължава до 1986г.,когато е внедрена програмата в масовата практика.

            През 1983г. се изнасят открити уроци към МНП, СУ „Кл.Охридски”, всички институти за подготовка на детски учители. Същата година детската градина е именувана „Митко Палаузов”, а през 1994г. е преименувана на красивото и звучно детско име „Весела”. Кръстница на детската градина е Ани Бербенкова – преподавател по музика в ИДНУ „Т.Киркова”. Тя подарява и втория символ в живота на децата в детската градина – химн на ЦДГ „Весела”. Това е песента „Въртележка на мечтите” по текст на добричката поетеса Камелия Кондова. Това е песента, която стана любима на всички деца, отраснали в нашата детска градина. Това е песента, която се изпълнява на всички наши тържества. Това е и песента, която спечели първа награда от Националния фестивал за детско музикално творчество през месец април 2009година в изпълнение на Вокална група „Весела”. Третият символ – лого на ЦДГ „Весела”- е с автор г-жа Катя Калчева. То е изработено по повод 25  годишнината от откриването на детската градина. Четвъртият символ – знаме на детската градина е подарък по повод на 30 рожден ден на ЦДГ „Весела” от г-жа Светла Иванова – настоящ директор. То е изработено от  г-жа Жени Петкова.

            От 1984г. детската градина е член на „Центъра по развитие на детската реч в многостранния процес на общуване” към ИКПУ – гр.Варна с научен ръководител доц.Ив. Ковачева и към „Център за творчество при деца от предучилищна възраст” с ръководител доц. д-р М.Якова.

През годините педагогическата колегия е издала два сборника със свои произведения:

  • 1994г. – „Сборник със стихотворения, гатанки и разкази за безопасното движение по пътищата“
  • 2009г. – сборник за тържества, празници и годишнини в детската градина „30 години – весели игри и сбъднати мечти“

 По повод на 30 годишнината от откриването на ДГ бе събрана и експонирана ретроспективна фотоизложба, проследяваща историческото развитие на детската градина.

През периода 2008 – 2011г. колегията работи съвместно с ДГ  от РРумъния по проект „Приятелство, хармония, толерантност и респект“. Разменени бяха няколко визити на деца, родители и учители, произведения на изкуството. Наши деца участваха в рамките на Проекта в международен фестивал за рисунки и спечелиха престижното второ място.

През 2013г. колегията разработи, кандидатства, спечели и реализира проект пред Министерство на околната среда и водите „Здрава природа – здрави деца“. В рамките на този проект бе обогатено дворното пространство с уред за игра и спорт и бе преобразуван част от вътрешния двор в площадка за игра и здравно възпитание.

            Педагозите и родителите на децата, посещаващи ЦДГ№25 са членове на Сдружение с нестопанска цел „Добричко училищно настоятелство“ от 2007г. До сега са спечелени и реализирани няколко проекта с финансиращ орган Община град Добрич и МОСВ. Издадени бяха няколко книжки за деца, чийто автори са учителите, членуващи в сдружението – „Здраве и движение в детско забавление“ и „Да бъдем добри“. Изработен бе учебен филм за поведението на децата на улицата и усвояване на знания за правилата на движение.

            През годините детската градина е награждавана с грамоти и парични награди за отлична учебно-възпитателна работа. През последните години приоритетно педагогическата работа е насочена към здравно и екологично възпитание, нравствено поведение и спазване правилата на движение на улицата.

            От м. септември 2015 година ДГ „ВЕСЕЛА“ работи по европейска програма Еразъм+ по Проект „ДА СЕ ХРАНИМ ВСИЧКИ ЗАЕДНО ОКОЛО МАСАТА“. Партньори по проекта са педагози, деца и родители от шест държави – България, Франция, Латвия, Румъния, Гърция, Турция.

            С професионализъм и много любов към децата педагози и служители, работещи в ЦДГ „Весела” продължават да пишат най - новата й история.

             

Свържете се с нас

ДГ №25 ВЕСЕЛА

Гр. Добрич, кв. Дружба 3, №54

Тел: 058602495

Mail: svetla631963@abv.bg

Форма за контакт