Обадете ни се на:
тел: 058602495
 
 
 
 
 

 

На 27.05.2019г. бе сключен Договор за педагогическо партньорство между Детска Градина №25 „ВЕСЕЛА“ и  Целодневна Детска Градина №51 от гр.Констанца, Република Румъния.

Цели на Проекта:

1.Запознаване на учители и деца с нови учебни ситуации, стимулиране на когнитивния процес, адаптиране на поведение към нови преживявания, възпитаване на приятелски чувства, толерантност, хармония и добро настроение;

2.Запознаване с особеностите на системите за ранно образование в двете съседни страни

Очаквани резултати:

  • Поставяне началото на дейности, включващи развитие на емоционално – положителен климат;
  • Развиване на връзки и социално сътрудничество;
  • Съвместни педагогически дейности;
  • Установяване на приятелски взаимоотношения и партньорство между децата;
  • Съвместно участие в дейности с обмяна на положителен педагогически опит.

 

Свържете се с нас

ДГ №25 ВЕСЕЛА

Гр. Добрич, кв. Дружба 3, №54

Тел: 058602495

Mail: svetla631963@abv.bg

Форма за контакт