Обадете ни се на:
тел: 058602495
 
 
 
 
 

По традиция ДГ№25 „ВЕСЕЛА“ работи ежегодно по ПРОЕКТ за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта за децата и учениците по реда на ПМС №129 от 11.07.2000 година под заглавието  „ЗДРАВЕ И ДВИЖЕНИЕ В ДЕТСКИ СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ“.

Проектът „Здраве и движение в детски смях и забавление“ е насочен към подобряване на педагогическата и материална среди в ДГ№25 „ВЕСЕЛА“ в град Добрич. Целогодишната работа на екипа на детската градина е насочена към възпитаване на здравната култура у 3-7 годишните деца. В частност това е работа и за придобиване на физически умения и качества, което се постига както в планираните и непланирани педагогически ситуации, така и чрез креативни форми на работа съвместно с родители и деца.

 

ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

•        Утринна гимнастика

•        Планирани педагогически ситуации

•        Непланирани педагогически ситуации

•        Подвижни игри

•        Спортно – подготвителни игри

•        Развлечение

•        Туристически поход

•        Спортно – развлекателно шоу с деца и родители

 

         ВРЕМЕВИ ОБХВАТ - от месец април до месец декември всяка година

 

 

 

 

ЦЕЛ:

Физическо укрепване на детския организъм и привикване към функционално натоварване като условие за развитие на основни физически и нравствено-волеви качества.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1.Развитие на моториката и формиране на умения за изпълнение на естествено – приложни физически упражнения.

2.Повишаване на физическата работоспособност и издръжливост на децата.

3.Затвърдяване на разучени физически движения и съгласуването им с тези на другите деца.

4.Затвърдяване на уменията за ориентиране в пространството спрямо предмети и явления от околната действителност.

5.Разпознаване на изучавани цветове в естествена обстановка.

6.Създаване на предпоставки за социални умения и контакт при упражнения и игри – общителност, дружелюбност, симпатия, взаимодействие и помощ.

На основание чл.1 от ПМС №129 бенефициент са всички деца, посещаващи ДГ“ВЕСЕЛА“.

 

 

Свържете се с нас

ДГ №25 ВЕСЕЛА

Гр. Добрич, кв. Дружба 3, №54

Тел: 058602495

Mail: svetla631963@abv.bg

Форма за контакт