Обадете ни се на:
тел: 058602495
 
 
 
 
 

 

 

План - Комисия художествен съвет, интериор и украса 21019-2010г.

План за защита при бедствия 2019-2010г.

Контролна дейност

Годишен план за квалификационно-методическа дейност

Дневна програма

План за сигурност

Правилник 2019-2020г.План - Деца в риск 2019-2020г.

Годишен план за организиране на образователно-възпитателната работа

Наредба за приобщаващото образование от 2016г.

План БДП

Оценка на качеството

План за защита при бедствия

Годишен план 2017-2018г.

Годишен план

Програмна система

Седмина програма

Стратегия

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба за приобщаващото образование от 2016г.

План БДП

Оценка на качеството

План за защита при бедствия

Годишен план 2017-2018г.

Годишен план

Програмна система

Седмина програма

Стратегия

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Свържете се с нас

ДГ №25 ВЕСЕЛА

Гр. Добрич, кв. Дружба 3, №54

Тел: 058602495

Mail: svetla631963@abv.bg

Форма за контакт