Обадете ни се на:
тел: 058602495
 
 
 
 
 

Детска градина № 25 „ Весела“, гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 18:30 часа на 21.11.2019г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл .20, ал. 3, т.1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „ Смяна на дограма на ДГ № 25 „ Весела“, гр. Добрич“.

Офертите ще бъдат отворени на 22.11.2019 г. от 17:30 часа в сградата на детска градина № 25 „ Весела“ гр.Добрич, ж.к."Дружба" №54, етаж 1, Директорска стая. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Електронни документи, публикувани на 11.11.2019г. :

Обява

Приложение №1 Техническа спецификация

Приложение №2 Указания СМР

Приложение №3 Количествена сметка 

Приложение №4 Проект на договор

Образец  №1 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП

Образец №2 Декларация за липса на свързаност

Образец №3 Техническо предложение

Образец №4 Декларация спазване законодателство

Образец №5 Ценово предложение

Протокол комисия  публикуван на 25.11.2019г.

Договор СМР - дограма

Свържете се с нас

ДГ №25 ВЕСЕЛА

Гр. Добрич, кв. Дружба 3, №54

Тел: 058602495

Mail: svetla631963@abv.bg

Форма за контакт