Обадете ни се на:
тел: 058602495
 
 
 
 
 

Детска градина № 25„ Весела“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 31.01.2020г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет„ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25„ Весела“ гр. Добрич" по обособени позиции, стартирана с обява №14/21.01.2020г.

Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 05.02.2020 г. от 12:00 часа в сградата на Детска градина № 25„ Весела“ с адрес гр. Добрич, ж.к. " Дружба" № 54, етаж 1, директорска стая. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Електронни документи, публикувани на 21.01.2020г.:

Обява за доставка на храни

Информация за публикувана обява

Приложение N:1 документация

Приложение N:2 техническа спецификация

Приложение N:3 образци на документи

Приложение N:4 проект на договор

Съобщение за прекратяване на поръчка храни 2020г. публикувано на 30.01.2020г.

Свържете се с нас

ДГ №25 ВЕСЕЛА

Гр. Добрич, кв. Дружба 3, №54

Тел: 058602495

Mail: svetla631963@abv.bg

Форма за контакт