Обадете ни се на:
тел: 058602495
 
 
 
 
 

Еразъм +

От  01.11.2015г. ДГ „ВЕСЕЛА“ работи по двугодишен Проект по Европейска програма Еразъм+.
Проектът се нарича "Да се храним всички заедно около масата" и е с главни цели:
1.Да се запознаем с традиционните храни на различни европейски държави.
2. Да приучим деца и родители на здравословно хранене и здравословни навици при хранене.
3. Да приобщим семействата към работата по здравословен начин на живот в детските градини.

Проектът е насочен към деца от 3 до 7 годишна възраст, техните родители и педагози на деца от предучилищна възраст
от шест държави -
- България - Детска градина "Весела", гр.Добрич
- Франция - Детска градина от гр.Бордо
-  Латвия - Детска градина от гр.Апе
 - Румъния - Детска градина от гр.Хуш
-  Гърция - Детска градина от гр. Хераклион на остров Крит
 - Турция -  Детска градина  от Анкара.
Координатор на проекта са учителите от Франция.
ДГ "ВЕСЕЛА" бе  посетена по повод на краткосрочна обучителна среща по проекта в периода
22.03. - 28.03.2017г. Гостуваха ни  13 учителя от страните партньори. Те се запознаха както с традициите в храненето,  традиционните храни на съвременните българи, така и на прабългарите. Представиха им се факти от историята на България и Добруджа;
бита в средновековието и природните красоти в Североизточна България, включително и по северното ни Черноморие.

Свържете се с нас

ДГ №25 ВЕСЕЛА

Гр. Добрич, кв. Дружба 3, №54

Тел: 058602495

Mail: svetla631963@abv.bg

Форма за контакт