Обадете ни се на:
тел: 058602495
 
 
 
 
 

 

 

 

Детска градина № 25 „ Весела“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 18:30 часа на 13.02.2020г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет„ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25 „ Весела“ гр. Добрич" по обособени позиции, стартирана с обява № 18/ 03.02.2020г.

Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 18.02.2020 г. от 17:30 часа в сградата на Детска градина № 25 „ Весела“ с адрес гр. Добрич, ж.к. "Дружба" № 54, етаж 1, директорска стая. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Електронни документи публикувани на 03.02.2020г.:

Образци на документи

Проект на договор храни

Техническа спецификация

Обява храни

Документация

Съобщение удължаване на срок

Съобщение за жребий

Протокол ОП

Договор ОП № 1 ДГ 25

Договор ОП № 2 ДГ 25

Договор ОП № 3 ДГ 25

Договор ОП № 4 ДГ 25

Договор ОП № 5 ДГ 25

Договор ОП № 6 ДГ 25

Договор ОП № 7 ДГ 25

Договор ОП № 8 ДГ 25

Договор ОП № 9 ДГ 25

Договор ОП № 10 ДГ 25

Договор ОП № 11 ДГ 25

Договор ОП № 12 ДГ 25

Свържете се с нас

ДГ №25 ВЕСЕЛА

Гр. Добрич, кв. Дружба 3, №54

Тел: 058602495

Mail: svetla631963@abv.bg

Форма за контакт